หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นายสุพัฒน์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
0898418845
e-mail :
sup_at@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวชนิดา บุญเฮ้า
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
0825863867
e-mail :
chanida-nki3@hotmail.co.th
   


ชื่อสกุล :
นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร :
0991725983
e-mail :
Daengthanaphong@outlook.com
   


ชื่อสกุล :
นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0916811855
e-mail :
nantaphat480457@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายทรงราชย์ วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร :
0885183991
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวสมฤทัย อินทรปัญญา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร :
0847984905
e-mail :
somruethai_koy@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายภูกล้า พันธุพาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร :
0984878167
e-mail :
kakatukta44@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวจิราวรรณ แซวกระโทก
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร :
0856823587
e-mail :
nongnamo1919@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 18.212.83.37
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 22/05/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 175058